Kontrapunkt. Základy hudební interpretace
BĚŽNÁ CENA … 402 KČ
NAŠE CENA … 362 KČ KOUPIT
ISBN 978-80-7331-254-1, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2012, 1. vydání, 376 stran, vazba V4.
x
Ukázky z knihy

Markand Thakar →
Kontrapunkt. Základy hudební interpretace

V knize Kontrapunkt si autor klade za cíl umožnit čtenářům hlubší a širší porozumění polyfonii jako způsobu hudebního myšlení a vyjadřování, které vykrystalizovalo v několikasetletém vývoji evropské hudební kultury.
Říká: „Jsem dirigent, a tedy mým hlavním úkolem je dovést interprety k realizaci výsostně vznešeného prožitku hudební krásy.“
Nejen formou kvalifikované, systematické a logicky strukturované informace, ale především
formou praktického prohlubování schopnosti porozumět polyfonní hudbě v rovině slyšení, představivosti, fantazie a invence vede čtenáře krok za krokem k rozvoji muzikality a současně i k rozšiřování teoretického poznání. Jeho ideálem je tzv. celostní vnímání hudby, které je zároveň aktivní, tedy vědomé.
Publikace obsahuje velké množství konkrétních příkladů a praktických cvičení. Může být
zdrojem četných podnětů a inspirací jak pro výchovu a kultivaci polyfonního hudebního
myšlení a cítění, tak pro jeho další teoretickou reflexi a prohloubení vědomí o polyfonii
a jejích zákonitostech. Může vyvolat i četné otázky a podněty k další diskusi o otázkách melodiky a polyfonie.

„Thakarova učebnice kontrapunktu přináší návrh na propojení teorie s praxí tak, aby dávala smysl také – nebo především – interpretům. Aby objevili, že studiem zdánlivě nepotřebné starobylé nauky mohou probudit a systematicky rozvíjet svoji zcela současnou citlivost. Pod vedením autora mají možnost aktivně hledat principy ovládající tonální hudbu. Každé cvičení je osobním emocionálním prožitkem a vede k trvalému osvojení poznatků. Velkým kladem je Příloha vypracovaných příkladů, kde si i zcela bezradný student může krůček za krůčkem konfrontovat svoje rozhodování a uvažování s myšlenkovými pochody autora.
Učebnice je opatřena odborným komentářem, jenž je určen především pedagogům a odborné hudebněteoretické obci. Upozorňuje na některé odlišnosti v pojetí předmětu od pojetí ustáleného u nás s cílem pomoci pedagogům použít tuto učebnici s nadhledem a některé její slabiny převést na silné stimuly při výuce.
Pokud se interpret, pedagog nebo teoretik zamyslí nad vlastním postojem k tradici, nad vlastním postojem estetickým a nad souvislostmi praxe a teorie ve své konkrétní zkušenosti, splní tato kniha svůj cíl.“

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Markand Thakar: Kontrapunkt. Základy hudební interpretace