Nové pojetí fugy u Antonína Rejchy
BĚŽNÁ CENA … 239 KČ
NAŠE CENA … 215 KČ KOUPIT
ISBN 978-80-7331-370-8, vydalo Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha 2015, 1. vydání, 182 stran, vazba V2.
x
Ukázky z knihy

Vít Havlíček →
Nové pojetí fugy u Antonína Rejchy

Kniha obsahuje moderní český překlad Rejchova raného spisu O novém systému fugy, jenž je teoretickým zdůvodněním autorova zásadního kontrapunktického cyklu 36 fug pro klavír (tento cyklus můžeme s ohledem na rozsah i obsah zařadit mezi klíčová díla, jakými jsou oba díly Dobře temperovaného klavíru J. S. Bacha, Ludus tonalis P. Hindemitha a 24 Preludií a fug D. Šostakoviče). Vít Havlíček podrobně analyzuje uvedený Rejchův spis a zasazuje jej do historického i hudebněteoretického kontextu. Druhá část knihy je věnována Rejchově pojetí fugy v Pojednání o pokročilé hudební kompozici. Toto kompendium vyšlo v Paříži v době, kdy byl již Rejcha uznávanou autoritou a váženým pedagogem pařížské konzervatoře. Jedná se o jeho nejrozsáhlejší a nejobsáhlejší hudebněteoretické dílo. Publikace je doplněna mnoha notovými příklady, v příloze je uvedeno faksimile spisu O novém systému fugy, doprovodný obrazový materiál a přepis vybraných fug z Rejchova kompendia Pojednání o pokročilé hudební kompozici.

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Vít Havlíček: Nové pojetí fugy u Antonína Rejchy