Výstava Book Me 2017

Výstava Book Me 2017

Letošní ročník knižní výstavy Book Me bude zaměřený na hudbu, tanec, film, divadlo a fotografii a proběhne od 20. do 22. 4. v prostoru DUP36 poblíž Národní třídy (vchod z ulice Charvátova 10). Vystaveny budou české i zahraniční odborné tituly z těchto oborů vydané v letech 2016 a 2017. K dispozici budou pro návštěvníky k prohlédnutí a případnému nákupu se slevou 20% oproti běžným cenám.

Facebook událost
English website

Book Me je ve středoevropském prostoru ojedinělá mezinárodní výstava odborné literatury z oblasti filmu, divadla, hudby, tance a fotografie, jejímž cílem je zmapovat aktuální diskurz v těchto uměleckých oborech. Nabízí studentům, odborníkům i širší veřejnosti možnost nahlédnout, kde se diskuse v oboru nachází a jaká interdisciplinární protnutí nastávají.
Book Me poskytuje navíc skvělou příležitost zakoupit na jednom místě za zvýhodněnou cenu aktuální odborné publikace od renomovaných nakladatelů z celého světa.
V roce 2013 jsme v rámci festivalu Zlomvaz uspořádali první výstavu divadelní literatury, v roce 2014 v rámci festivalu Struny podzimu výstavu hudební a taneční literatury. V následujícím roce se výstava konala v rámci MFDF Ji.hlava a věnovala se filmové teorii i praxi. V roce 2016 se s teatrologickou literaturou výstava vrátila na festival Zlomvaz. Pro rok 2017 jsme se rozhodli koncepci pozměnit a díky zařazení pouze nejnovějších titulů ze všech sledovaných oborů učinit výstavu ještě aktuálnější.