Výstava Book Me 2018

Výstava Book Me 2018

Výstava odborné umělecké literatury Book Me se v roce 2018 opět zaměří na oblast hudby, divadla, filmu, tance a fotografie. Na více než 200 odborných českých i zahraničních titulů se můžete těšit od 26. do 28. dubna v prostorách Pražského kreativního centra na Staroměstském náměstí. Letos chystáme také olomoucké ozvěny Book Me, které budou věnovány divadelní a taneční literatuře, a to 18. a 19. května v rámci festivalu Divadelní Flóra.

Book Me je ve středoevropském prostoru ojedinělá mezinárodní výstava odborné literatury z oblasti performing arts, jejímž cílem je zmapovat aktuální diskurz v těchto uměleckých oborech. Nabízí studentům, odborníkům i širší veřejnosti možnost nahlédnout, kde se diskuse v oboru nachází a jaká interdisciplinární protnutí nastávají.

Mezi vystavovateli je pravidelně řada předních českých a slovenských vydavatelů odborné umělecké literatury, mezi nimi například Institut umění – Divadelní ústav, Národní filmový archiv, Kant, VŠMU, Labyrint, Brkola, JAMU, FF UK a mnoho dalších. Zapojeny jsou také prestižní světové vydavatelské domy jako Routledge, Bloomsbury Academic, Yale University Press, Cambridge University Press, MIT Press nebo Oxford University Press.

Každoročně je architektonické řešení výstavního prostoru navržené přímo pro Book Me tak, aby dalo knihám vyniknout jako uměleckým artefaktům.
Facebook událost 2017
English website

Z historie výstavy

V roce 2013 jsme v rámci festivalu Zlomvaz uspořádali první výstavu divadelní literatury, v roce 2014 v rámci festivalu Struny podzimu výstavu hudební a taneční literatury. V následujícím roce se výstava konala v rámci MFDF Ji.hlava a věnovala se filmové teorii i praxi. V roce 2016 se s teatrologickou literaturou výstava vrátila na festival Zlomvaz. Pro rok 2017 jsme se rozhodli koncepci pozměnit a díky zařazení pouze nejnovějších titulů ze všech sledovaných oborů učinit výstavu ještě aktuálnější. Výstava se v roce 2017 konala 20. – 22. dubna a našla své místo ve funkcionalistickém prostředí bývalého Domu uměleckého průmyslu, který se v roce 2016 po dlouhých letech dočkal svého znovuotevření a nyní slouží coby multifunkční kulturní prostor.

Ke stažení