Výstava

Výstava

Ojedinělá knižní výstava Book Me se každý rok zaměřuje na odbornou literaturu o divadle, filme či divadlu. Letos se uskutečnila v rámci pražského divadelního festivalu Zlomvaz ve dnech 4. 5.–7. 5. 2016.

Na Book Me se letos vystavovaly a prodávaly publikace z oblasti divadla z let 2013–2016. K dispozici byl výběr toho nejpodstatnějšího z divadelní teorie i praxe. Neuvěřitelných 270 titulů se sešlo z Velké Británie, Francie, USA, Německa, Polska, Slovenska a samozřejmě z tuzemska. Již 4. ročník mezinárodní prodejní výstavy Book Me se konal v rámci festivalu Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) – Zlomvaz v dnech 4. 7. 5. 2016 již tradičně pod taktovkou studentů 2. ročníku katedry divadelní produkce.

Facebook událost
English website

Book Me je ve středoevropském prostoru ojedinělá mezinárodní výstava odborné literatury z oblasti filmu, divadla, hudby a tance, jejímž cílem je zmapovat aktuální diskurz v těchto uměleckých oborech. Nabízí studentům, odborníkům i širší veřejnosti možnost nahlédnout, kde se diskuse v oboru nachází i jaká interdisciplinární protnutí nastávají.
Book Me poskytuje navíc skvělou příležitost zakoupit na jednom místě za zvýhodněnou cenu aktuální odborné publikace od renomovaných nakladatelů z celého světa.
V roce 2013 jsme v rámci festivalu Zlomvaz uspořádali první výstavu divadelní literatury, v roce 2014 v rámci festivalu Struny podzimu výstavu hudební a taneční literatury. V následujícím roce se výstava konala v rámci MFDF Ji.hlava a věnovala se filmové teorii i praxi. V roce 2016 se s teatrologickou literaturou opět vracíme na festival Zlomvaz.