Kočky na Atalantě
PŮVODNÍ CENA … 309 KČ
NAŠE CENA … 190 KČ KOUPIT
ISBN 80-85883-89-9, vydala Akademie múzických umění v Praze, filmová a televizní fakulta, Praha 2003, 1. vydání, 576 stran, rejstříky, bibliografie, filmografie, vazba V8.

Jiří Cieslar →
Kočky na Atalantě

Kniha je komponovaným souborem textů předního českého filmového kritika, redaktora Literárních novin, profesora a vedoucího katedry filmových studií Filosofické fakulty University Karlovy v Praze. Jeho eseje jsou zde rozděleny do čtyř oddílů: světový film, český film, fotografie a soubor studií a rozhovorů věnovaných dvěma klasikům českého filmu – Věře Chytilové a Janu Němcovi. Kniha může zprostředkovat vhled do problematiky světového i českého filmu, přičemž je třeba zdůraznit, že Jiří Cieslar se soustavně věnuje české tvorbě, s níž vede dialog (či monolog) bez ohledu na masový úspěch či neúspěch toho kterého díla.

x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Jiří Cieslar: Kočky na Atalantě