NáhledTemporalita (nových) médií
BĚŽNÁ CENA … 269 KČ
NAŠE CENA … 242 KČ KOUPIT
ISBN 978-80-7331-425-5, vydala Akademie múzických umění v Praze, Praha 2016, 1. vydání, 282 stran, vazba V2.
x
Ukázky z knihy
x
Kategorie

Tomáš Dvořák a kol. →
Temporalita (nových) médií

Kolektivní monografie je věnována vztahu médií a temporality s důrazem na proměny chápání a zkušenosti času způsobené nástupem tzv. nových médií. Tomáš Dvořák v úvodní kapitole sleduje historický vývoj kulturních technik synchronizace od kolektivního chápání času po současný stav "znepokojené pohotovosti", který zažíváme v nepřetržité interakci s elektronickými médii. V návazné studii se Marek Šebeš zabývá televizním zpravodajstvím, které chápe jako svébytnou sociotemporální institucí, která se podílí na strukturaci a organizaci času ve společnosti. Irena Reifová pak popisuje proměnu diváctví s nástupem digitalizovaných televizních pořadů s důrazem na internetové seriály a diváckou participaci. Další rovině participativního užívání médií se věnuje Radim Hladík při rozboru sociálních praktik hudební northernsoulové subkultury. Filip Vostal nahlíží akceleraci času ve společnosti perspektivou fenoménu vysokorychlostního obchodování na světových burzách. Monografii zakončuje Václav Janoščík, který propojuje motivy a inspirace ze současného umění, sci-fi a filozofie ve snaze zachytit něco z budoucnosti, kterou nám přibližují.

Ke stažení
x
VYHLEDÁVÁNÍ
x
Související tituly
Naposledy
prohlížené
Tomáš Dvořák a kol.: Temporalita (nových) médií